Rekenen en wiskunde

Rekenen en Wiskunde

Een belangrijk vak dat dagelijks aan de orde komt en al bij de kleuters begint, is rekenen. De Zilveren Maan gebruikt daarbij de methode Pluspunt. Kleuters leren vooral door spelen, ervaren en ontdekken en dat is ook het uitgangspunt als we hen spelenderwijs maar doelgericht laten kennismaken met rekenen. Door middel van rekenactiviteiten en rekenspelletjes worden ze voorbereid op de methode in groep drie en verder.

Bij goed rekenonderwijs is er aandacht voor het verwerven van inzicht en voor het oefenen van vaardigheden.Tijdens de instructie wisselen kinderen oplossingsstrategieën uit en reageren ze op elkaars ideeën. De kinderen leren veel van die interactie. Rekenzwakke kinderen hebben vaak meer sturing nodig. Zij leren eerst één oplossingsstrategie. 

Na de instructie gaan de kinderen de aangeboden onderwerpen meteen oefenen. Na elk rekenblok wordt er getoetst. Na de toets krijgen de kinderen, afhankelijk van hun resultaten, herhalings- of verrijkingsstof aangeboden.

Rekensterke kinderen

Voor rekensterke kinderen biedt de methode vanaf groep drie extra plusopgaven. Het zelfstandig werken doen de kinderen vanaf groep zes op hun eigen niveau. Het minimumniveau is aangeduid met één ster, het basisniveau met twee sterren en het plusniveau met drie sterren. In de tweede helft van groep acht wordt eerder behandelde lesstof systematisch herhaald, per rekenonderwerp. Zo blijft het niveau van de kinderen op peil en worden ze optimaal op de brugklas voorbereid.