Regels

Op De Zilveren Maan hanteren wij drie kapstokken waaraan regels worden opgehangen. Zo houden we het duidelijk en overzichtelijk.

Kapstokken voor regels


Alle regels op school zijn terug te voeren tot drie belangrijke kapstokken:
 1. Regels over hoe we omgaan met elkaar.
 2. Regels die gaan over zorg voor je omgeving.
 3. Regels over veiligheid.
In elk lokaal hangt een afbeelding van deze drie kapstokken. De bijbehorende regels worden met de kinderen besproken en 'eraan opgehangen'.
De regels zijn altijd positief gesteld. Dit houdt in dat we benoemen wat mag, niet wat er niet mag. Op een leuke manier geven we zo aan wet er wél hoort.

Een teveel aan regels is niet wenselijk. Het aantal is daarom beperkt, maar op veel situaties van toepassing. Het is goed om ook thuis te weten wat de regels op school zijn en rekening te houden met de regels die bij de drie kapstokken horen:

Omgaan met elkaar

 • Ik hoor 'Stop' en 'ik hou er me op!'
 • Voor groot en klein zal ik aardig zijn.
 • Ik praat zachtjes, want dan stoor ik niemand.

Zorgen voor je omgeving

 • Ik ruim alles netjes op waar het hoort.
 • Ik zet mijn fiets netjes in het fietsenrek.

Veiligheid

 • Ik loop rustig door school.
 • Ik let erop dat ik mezelf en een ander niet in gevaar breng.
 • Ik gebruik mijn spullen waar ze voor bedoeld zijn. 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.