Pesten

Hoewel het gelukkig niet veel voorkomt, wordt pesten door ons zeer serieus genomen. We zetten erop in dat we er alles aan doen om pestgedrag te voorkomen.

Samen regels en anti-pestcontract opstellen

Een preventieve aanpak bestaat uit de behandeling van het onderwerp met de kinderen, onder andere met behulp van de methode Leefstijl, waarna met hen regels worden vastgesteld. Aan het begin van het schooljaar stelt iedere groep samen met de leerkracht een anti-pestcontract op. Daarnaast hanteren we duidelijke regels.

Als het pesten desondanks optreedt, gaan we actief aan de slag. Bij pesten spelen vijf personen of groepen een rol: de leerkracht, de pester, het gepeste kind, de ‘zwijgende middengroep’ en de ouders. Na het melden en vaststellen van een geval van pesten proberen we in een aantal vaste stappen, beschreven in het pestprotocol, het probleem op te lossen.

Deze stappen voorzien ook in het eventueel inzetten van partijen buiten de school. Eerst stellen we vast of er inderdaad sprake is van pesten.
In ons protocol hebben we omschreven waar de grenzen tussen plagen en pesten liggen. We organiseren gastlessen en ouderavonden, maar gaan ook met de tijd mee, daarom besteden we ook steeds vaker aandacht aan het fenomeen cyberpesten.

Tevens willen we u attent maken op de internetsite www.pestweb.nl, waar leerlingen en ouders terecht kunnen met al hun vragen over pesten.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.