Corona

Aangepast snottebellen beleid

Wij houden de informatie over de coronamaatregelen van de overheid voor scholen voor u bij en vertalen deze naar een duidelijke leidraad met verplichtend karakter. Zo weet u precies wat we van u verwachten als u, of uw kind klachten heeft, of positief getest bent.

Wat te doen bij klachten?

 Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten, of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. 

Als de test negatief is kan uw kind weer naar school of de opvang, behalve als uw gezin in quarantaine zit.  
 

Wat is koorts?

Als de temperatuur boven de 37,5 tot 37,9 graden Celcius ligt is er sprake van koorts. Startpunt is de normale temperatuur die ligt bij mensen tussen 37,5 en 37,9 graden.
Bij twijfel of uw kind corona gerelateerde klachten heeft, of getest moet worden,  adviseren wij u uw huisarts te raadplegen.

Coronabeleid 

De Zilveren Maan hanteert als leidraad de landelijke beslisboom van de AJN (Jeugdartsen Nederland en) en BOINK en RIVM. Deze is geschreven vanuit het startpunt dat uw kind (verkoudheids)klachten heeft. Hierin leest u wanneer u uw kind thuis moet houden en u dringend geadviseerd wordt uw kind te laten testen via een PCR test bij de GGD. U kunt de beslisboom pdf hier downloaden.
Is er in uw huishouden een coronapatiënt? Dan geldt dat u in een quarantaine situatie zit en in contact staat met de GGD. Uw kind blijft dan thuis. 

Quarantaineduur 

Bij coronasituaties in uw huishouden vertrouwen wij erop dat u in contact bent met de GGD en het advies van de GGD opvolgt. Wij merken dat ondanks alle informatie en communicatie van RIVM, Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, GGD er veel onduidelijkheid is.

Kort door de bocht komt het erop neer dat alle leden van uw huishouden in quarantaine moeten vanaf de dag dat er iemand in het huishouden COVID-19 heeft. Bij klachten, ook verkoudheidsklachten,  is het dringend advies om te testen. Tot de de uitslag binnen is blijft de persoon met klachten thuis en heeft zo min mogelijk contact met anderen. 
Bij een positieve uitslag wordt de Coronapatiënt geadviseerd thuis in strikte isolatie te gaan. Echter in bijna alle huishoudens met kinderen is strikte isolatie onmogelijk. De GGD bepaalt voor uw situatie de lengte van de quarantaine. Algemeen geldt dat leden van het huishouden, ook kinderen, 10 dagen nadat de coronapatiënt 24 uur klachtenvrij is en minstens 7 dagen na de eerste dag van klachten van de coronapatiënt , thuis in quarantaine blijven. Worden huisgenoten na elkaar ziek, en uw kind niet, dan kan het dus vele weken duren voordat uw kind weer naar school kan. In overleg met de leerkracht bekijken we dan wat er mogelijk is op het vlak van thuisonderwijs. 

Krijgt uw kind corona gerelateerde klachten en of verkoudheidsklachten dan is het, zeker onder het nieuwe snottebellenbeleid,  belangrijk dat u uw kind ook laten testen.

De quarantaineduur als u in nauw contact (binnen 1,5meter langer dan 15 minuten) bent geweest met een positief getest Corona persoon buiten uw huishouden is voor de persoon in kwestie 10 dagen vanaf de dag dat dit contact heeft plaatsgevonden. Dit is een wezenlijk andere insteek dan als zich in uw huishouden een corona besmetting is. 

Per 1 december bestaat de mogelijkheid voor huisgenoten (en nauwe contacten) om zich op dag 5 na het laatste risico contact ook te laten testen als er geen klachten zijn. Blijkt deze test negatief dan kan de quarantaine opgeheven worden. Wel wordt deze mensen aangeraden tot 10 dagen na het laatste contact geen kwetsbare mensen te bezoeken. Ontwikkelt de leerling in de dagen hierna (tot 14 dagen na het laatste contact) alsnog klachten dan is het advies thuisblijven en nogmaals testen.


Corona in gemeente nieuwkoop
Voor meer informatie over de situatie in gemeente Nieuwkoop verwijzen wij u naar het coronadashboard

Disclaimer

De regelgeving verandert voortdurend. Ouders en verzorgers zijn zelf verantwoordelijk hiervan op de hoogte te blijven. Wij geven hier alleen op de voor De Zilveren Maan belangrijkste aspecten een kort overzicht op punten waarvan we merken dat er vanuit de ouders veel vragen zijn. Het doel van deze informatie is dat er geen onduidelijkheid bestaat over ons Coronabeleid en dat we een zo veilig mogelijke situatie op school creëren.
 
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.