Corona

Nieuw Coronabeleid 25 Januari 2022

Wij houden de informatie over de coronamaatregelen van de overheid voor scholen voor u bij en vertalen deze naar een duidelijke leidraad met verplichtend karakter. Zo weet u precies wat we van u verwachten als u, of uw kind klachten heeft, of positief getest bent. na de persconferentie van 25 januari is het beleid sterk veranderd.

De laatste maatregelen en versoepelingen van 7 April 2022

Nederland is weer open. Vanwege het beloop van de huidige virusvariant en het feit dat we beter  bestand zijn tegen het virus door opgebouwde immuniteit, zijn er de afgelopen tijd versoepelingen doorgevoerd. We zouden het bijna vergeten, maar het virus is er echter nog steeds, waardoor het belangrijk blijft om op te blijven letten en te voorkomen dat we elkaar besmetten. De GGD Hollands midden heeft het beleid voor onderwijsinstellingen en kinderdagopvang 7 april aangepast. Samengevat zijn dit de  volgende maatregelen en versoepelingen:

Testen

Vanaf 11 april hoeft u na een positieve zelftest geen confirmatietest meer te doen bij de GGD.
Het preventieve testbeleid, 2 keer per week een zelftest voor medewerkers en kinderen vanaf groep 6, is komen te vervallen per 15 maart 2022. Wel blijft het advies een (zelf)test te doen bij klachten.

Isolatie

Bij een positieve testuitslag moet men direct in isolatie. De isolatieduur is minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen. Er wordt geteld vanaf het moment dat de klachten zijn ontstaan, dat is dag 0. Als het een asymptomatische besmetting betreft, wordt de testdatum als dag 0 gezien. De isolatie
kan beëindigd worden na 5 dagen als de klachten 24 uur weg zijn. Als er nog wel klachten zijn, wordt de isolatie verlengd tot 24 uur klachtenvrij met een maximale isolatieduur van 10 dagen. De isolatieduur kan gemakkelijk berekend worden op https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/.

Quarantaine

Voor volwassenen van 18 jaar en ouder geldt dat zij een quarantaine-advies krijgen als zij huisgenoot of nauw contact zijn van een positief getest persoon. De quarantaineduur bedraagt 10 dagen en kan beëindigd worden met een negatieve test op dag 5. Vanaf 11 april mag deze test een zelftest zijn. Voor een aantal groepen geldt een quarantaine-uitzondering, die worden hieronder besproken. Voor deze groepen wordt nog wel geadviseerd om te testen bij klachten. Algemene uitzondering Mensen die huisgenoot of nauw contact zijn van iemand met corona hoeven niet in quarantaine als ze:
Een infectie met het coronavirus hebben doorgemaakt vanaf 1 januari 2022; óf 
Meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad. 

Uitzondering voor kinderen 

Kinderen op de kinderopvang, in het primair en voortgezet onderwijs die huisgenoot (categorie 1) of overig nauw contact (categorie 2) zijn, hoeven niet in quarantaine. Wel is het advies om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste risicovolle contactmoment. Bij het ontstaan van (milde) klachten wordt geadviseerd thuis te blijven en te testen. Deze test mag een zelftest zijn. Bij aanhoudende of verergerende klachten wordt aangeraden eenmalig opnieuw te (zelf)testen. Indien deze test negatief is, mag het kind naar school. 

Mondkapjesplicht 

Met ingang van 23 maart is het niet langer verplicht om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer, hieronder valt ook het leerlingenvervoer. 

Basisadviezen om verspreiding te voorkomen 

Het advies blijft om bij klachten thuis te blijven en een zelftest af te nemen. De overige geldende basisadviezen tegen corona zijn; handen wassen, hoest en nies in je elleboog, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik. Meer informatie vind je op de site van de overheid 'maatregelen om versrpeiding van het coronavirus te beperken'.

Beslisbomen 

De Zilveren Maan hanteert als leidraad de BOink beslisboom voor kinderen van 4 - 12 jaar . Deze zeer overzichtelijke BOinK beslisboom opgesteld door BOink, AJN (de jeugdartsen van Nederland) en goedgekeurd door het RIVM. 

Melden

Wij mogen vanwege de AVG coronagevallen niet (meer) registeren en hebben daarom, in tegenstelling tot vorig jaar geen coronameldnummer meer én daardoor meer moeite met het houden van overzicht. Wij zijn ouders enorm dankbaar voor hun meldingen via het Ouderportaal. Dat is overigens AVG proef, uw gegevens zijn veilig in ons Ouderportaal. Bovendien komen uw meldingen direct bij de leerkracht terecht. U stelt ons daardoor in staat snel en tijdig te communiceren. Wij hopen dat u dit vooral massaal wilt blijven doen.

Doe de dag 5 PCR test bij de GGD om de quarantaine periode te verkorten

Als u kind door de GGD toch geadviseerd wordt in quarantaine te moeten, vragen wij u de quarantaineperiode te verkorten door na 5 dagen een pcr test te laten afnemen. Belt u dan 0800-2035 om de afspraak te maken.

Op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-testen-bij-kinderen staat meer informatie over testen bij kinderen.

Thuiswerkplek voor de leerling

Hoewel het niet verwacht wordt de komende maanden, moeten we er toch rekening mee houden dat, zeker het najaar, het niet onmogelijk is dat er weer online les gegeven zal moet worden. Wij adviseren u hierop voorbereid te zijn en een geschikte werkplek voor uw kind in te richten. Daarvoor is een computer/ laptop of tablet nodig waarop hij/zij kan inloggen onder een eigen profiel op het MicroSoft leerling account van de Zilveren Maan. 

Meer informatie

U vindt meer informatie op onderstaande sites:
Corona in gemeente nieuwkoop
Voor meer informatie over de situatie in gemeente Nieuwkoop verwijzen wij u naar het coronadashboard

Disclaimer

De regelgeving verandert voortdurend. Ouders en verzorgers zijn zelf verantwoordelijk hiervan op de hoogte te blijven. Wij geven hier alleen op de voor De Zilveren Maan belangrijkste aspecten een kort overzicht op punten waarvan we merken dat er vanuit de ouders veel vragen zijn. Het doel van deze informatie is dat er geen onduidelijkheid bestaat over ons Coronabeleid en dat we een zo veilig mogelijke situatie op school creëren.
 
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.