Corona

Nieuw Coronabeleid november 2021

Wij houden de informatie over de coronamaatregelen van de overheid voor scholen voor u bij en vertalen deze naar een duidelijke leidraad met verplichtend karakter. Zo weet u precies wat we van u verwachten als u, of uw kind klachten heeft, of positief getest bent.

Nieuw Coronabeleid

 Het zal u niet ontgaan zijn dat het coronavirus om zich heen grijpt, ook in onze regio. De GGD is overbelast en heeft opnieuw de scholen om ondersteuning gevraagd. Leest u de brief die de GGD voor ouders/ verzorgers in dit verband heeft opgesteld. 

Op dit moment is het volgende beleid van toepassing:
  1. De leerkracht stelt de ouders/ verzorgers van de groep op de hoogte als de eerste melding een feit is.
  2. Bij drie Covid 19 besmettingen in één groep binnen twee weken, wordt de groep in quarantaine geplaatst.
  3. Bij de derde melding stemt de Zilveren Maan de exacte data voor de quarantaine periode met de GGD af. De ouders/verzorgers ontvangen hierover bericht.
De Zilveren Maan hanteert als leidraad de beslisboom van de GGD HM en landelijke beslisboom van de AJN (Jeugdartsen Nederland en) en BOINK en RIVM.

Melden

Wij mogen vanwege de AVG coronagevallen niet (meer) registeren en hebben daarom, in tegenstelling tot vorig jaar geen coronameldnummer meer én daardoor meer moeite met het houden van overzicht. Wij zijn ouders enorm dankbaar voor hun meldingen via het Ouderportaal. Dat is overigens AVG proef, uw gegevens zijn veilig in ons Ouderportaal. Bovendien komen uw meldingen direct bij de leerkracht terecht. U stelt ons daardoor in staat snel en tijdig te communiceren. Wij hopen dat u dit vooral massaal wilt blijven doen.

Quarantaineduur 

Het kan zijn dat u op individueel niveau een afwijkend quarantaineadvies van de GGD krijgt. Voor de groep is het groepsadvies leidend. Dit houdt in dat de getroffen groep in ieder geval de vijf dagen thuis in quarantaine blijft. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat de quarantaine weer voor het hele huishouden geldt voor de positief geteste leerlingen. Voor niet positief geteste leerlingen geldt dat zij weliswaar in quarantaine moeten, maar dat broertjes en zusjes (en andere leden van het huishouden) gewoon naar school (werk) kunnen zolang er verder geen andere leden van het huishouden positief zijn getest.

Wat doet u als uw kind eerder corona heeft gehad?

Als uw kind het afgelopen half jaar corona heeft gehad, dan hoeft uw kind niet in quarantaine. We gaan ervan uit dat uw kind voldoende beschermd is tegen een nieuwe coronabesmetting. Het is wel belangrijk om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te houden. Als uw kind klachten krijgt die bij corona passen zoals:
  • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • hoesten
  • benauwdheid of kortademigheid
  • verhoging of koorts
  • plotseling verlies van reuken/of smaak
Maak dan meteen een testafspraak bijde GGD via 0800-1202, of coronatest.nl.
Gebruik bij klachten nooit een zelftest. 

Dringend advies: test!

Krijgt uw kind corona gerelateerde klachten en of verkoudheidsklachten dan is het heel moeilijk om vast te stellen of dit door Covid-19 komt. Daarom adviseren we dringend ouders toch  te testen. Heeft uw kind geen klachten voer dan wekelijks een zelftest uit. Heeft uw kind wel klachten, of vermoed u iets, laat dan direct een pcr test afnemen bij de GGD. Alleen zo kunnen we iets meer grip krijgen op de situatie en de schade en overlast voor u, ons en de leerlingen beperken. 

Als de groep van uw kind in quarantaine moet, vragen wij u de quarantaineperiode te verkorten door na 5 dagen een pcr test te laten afnemen. Belt u dan 0800-2035 om de afspraak te maken.

Op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-testen-bij-kinderen staat meer informatie over testen bij kinderen.

Thuiswerkplek voor de leerling

We moeten er rekening mee houden dat, naast quarantaineperiodes per groep, er ook lockdowns, of verlengde vakanties op ons afkomen en er weer langere periodes online les gegeven zal moet worden. Wij adviseren u hierop voorbereid te zijn en een geschikte werkplek voor uw kind in te richten. Daarvoor is een computer/ laptop of tablet nodig waarop zij kan inloggen onder het MicroSoft leerling account van de Zilveren Maan. 

Meer informatie

U vindt meer informatie op onderstaande sites:
Corona in gemeente nieuwkoop
Voor meer informatie over de situatie in gemeente Nieuwkoop verwijzen wij u naar het coronadashboard

Disclaimer

De regelgeving verandert voortdurend. Ouders en verzorgers zijn zelf verantwoordelijk hiervan op de hoogte te blijven. Wij geven hier alleen op de voor De Zilveren Maan belangrijkste aspecten een kort overzicht op punten waarvan we merken dat er vanuit de ouders veel vragen zijn. Het doel van deze informatie is dat er geen onduidelijkheid bestaat over ons Coronabeleid en dat we een zo veilig mogelijke situatie op school creëren.
 
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.