Ondersteuningstoewijzingsroute

Routes passend onderwijs

Bij het toewijzen van extra ondersteuning gaat het er om het meest passende onderwijsaanbod te arrangeren. Er zijn twee routes, één voor kinderen die al op school zitten en één voor leerlingen die nieuw worden aangemeld. Deze twee routes beschrijven stap voor stap hoe het arrangeren van de juiste ondersteuning in zijn werk gaat.

Leerling dossier en Groeidocument

Om een kind goed te kunnen volgen en om samen met ouders én het collegiale netwerk van de school de ondersteuning te kunnen arrangeren, is een goed leerlingendossier onmisbaar. Bij het eerste signaal dat een leerling mogelijk niet voldoende heeft aan de basisondersteuning, wordt een Groeidocument gestart. School en ouders gaan daarvoor in overleg en beginnen met het invullen van gegevens over het kind in het Groeidocument.

Doelen

Het Groeidocument is een middel dat overzicht biedt en inzicht verschaft, waarna geformuleerd kan worden welke doelen er voor de betreffende  leerling worden nagestreefd, welk aanbod daarbij hoort en hoe er wordt geëvalueerd. School en ouders zitten dus regelmatig om de tafel, indien wenselijk aangevuld met externe deskundigen vanuit bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Binnen het CJG Nieuwkoop wordt gewerkt met een zogenoemd Jeugd- en Gezinsteam (JGT). In dit team werken meerdere deskundigen om ouders en school snel en persoonlijk te helpen bij vragen over opgroeien en opvoeden

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.