Lezen

We beginnen al in groep 1

Het leesonderwijs op onze school begint in feite al in groep één, dit noemen we voorbereidend lezen. Er wordt dagelijks voorgelezen, er worden boeken bekeken en er wordt veel aandacht besteed aan taalspelletjes.

Vanaf groep drie starten we met het aanvankelijk lezen. We gebruiken hiervoor de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode werkt met ‘globaalwoorden’ waarin telkens één letter centraal staat. Tot de kerstvakantie leren de kinderen om de dag een nieuw woord.  De instructie en verwerking vinden in groep drie klassikaal plaats. Daarnaast werken de kinderen zelfstandig en in eigen tempo met de diverse materialen die horen bij de methode.

In de groepen vier tot en met acht bestaat het leesonderwijs uit technisch lezen, begrijpend lezen en studerend lezen.

Leesplezier

Om het leesplezier te bevorderen ontvangen we regelmatig een schrijver op school, organiseren we een poëzieweek, besteden we aandacht aan de Kinderboekenweek, introduceren we de ‘schrijver van de week’ en nemen kinderen deel aan de voorleeswedstrijd.

Bibliotheek op School

Sinds 2014 neemt onze school deel aan het project de Bibliotheek op School. Hierbij werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesontwikkeling en mediawijsheid van kinderen. Het doel van deze samenwerking is kinderen te stimuleren om meer te lezen op school en thuis. Een jaarlijks geactualiseerd lees- en mediaplan met doelen en activiteiten vormt het uitgangspunt van de leesstimuleringsacties.