Leerplicht

Een kind moet naar school uiterlijk op de eerste dag van de maand na zijn of haar vijfde verjaardag. Bijna alle kinderen gaan echter al op hun vierde naar school. Een niet-leerplichtige, zoals de vierjarige, valt na inschrijving op school dus nog niet onder de leerplichtwet.

Wat houd leerplicht in?

Leerplichtzaken worden geregeld door de leerplichtambtenaren in Alphen aan den Rijn. Zij bepalen de regels bij het aanvragen van verlof. Deze regels geven weinig ruimte voor extra vrije dagen. In de leerplichtwet staat dat kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels van zo’n uitzondering houden.

Vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering worden gemaakt als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders.
In dat geval mag er één keer per jaar vrij gegeven worden, zodat het gezinsvakantie toch op vakantie kan. Het betreft hier de enige gezinsvakantie en dit is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat het niet mogelijk is om tijdens de twaalf vastgestelde vakantieweken een gezinsvakantie te houden.

Gewichtige omstandigheden

Hieronder vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Onder het begrip gewichtige omstandigheden vallen de volgende omstandigheden waaronder vrij kan worden gevraagd:

  • een verhuizing van het gezin,
  • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten,
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten,
  • overlijden van bloed- of aanverwanten, 
  • bepaalde ambtsjubilea en huwelijksjubilea (maximaal 1 dag). 
Er wordt geen vrij gegeven voor:
  • familiebezoek in het buitenland,
  • vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding,
  • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan boekingsmogelijkheden,
  • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan,
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte of vluchttijden.

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van het bovenstaande. Het is de bedoeling dat wij zo goed mogelijk gevolg geven aan de invulling van de leerplichtwet. 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.