Dramatische expressie en muziek

Creatieve ontwikkeling maakt je blij 

Dramatische expressie (dans, toneel en andere vormen van podiumkunst) wordt in diverse methoden aangeboden als verwerkingsvorm van de leerstof. Verder bereiden de kinderen regelmatig optredens voor die tijdens het Open Podium voor andere groepen worden opgevoerd. Kinderen leren zich tijdens deze expressiemomenten te uiten, ze ontwikkelen hun creativiteit en genieten van het samen oefenen voor een optreden.

Muziek

Ook muziek is een vorm van expressie en is een essentieel onderdeel van het leven. Elk kind geniet van muziek maken, luisteren en ervaren. Het zorgt voor persoonlijk welbevinden, helpt de hersenen beter te leren en creëert een fijne sfeer in de klas.
Muziek heeft met sport gemeen dat het zich dwars door alle andere disciplines heen kan bewegen en dat je niet ontzettend getalenteerd hoeft te zijn om daarvan te kunnen genieten. Voor het vakgebied muzikale vorming maken we gebruik van de methode 'ZangExpress'. Dit is een digitale methode voor muziekeducatie voor groep 1 t/m 8, in combinatie met deskundigheidsbevordering voor de groepsleerkracht.

Met deze doorlopende leerlijn is het heel gemakkelijk om een compleet muziekprogramma aan de bieden en van muziek en zingen te genieten! De digitale leeromgeving is een belangrijk middel, maar  geen doel op zich. Uiteindelijk leren de kinderen hoe ze, los van het digibord, in de klas, maar vooral ook daarbuiten, kunnen zingen en muziek maken.

Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van lespakketten ter voorbereiding op muzikale voorstellingen in onder andere Kaleidoskoop, Tropenmuseum en Concertgebouw. In de groepen zes, zeven en acht oefenen alle kinderen voor respectievelijk een kerst-, sinterklaas- en afscheidsmusical.