Bewegingsonderwijs

Een gezonde en een gezond lichaam maken je sterk

Het doel van bewegingsonderwijs op school is de leerlingen breed te introduceren in de bewegingscultuur. Bewegingsonderwijs is een leervak. Naast alle basisvormen van bewegen, leren de kinderen omgaan met verschillen, waardoor iedereen kan blijven meedoen.

De kinderen van de groepen één en twee krijgen dagelijks bewegingsactiviteiten aangeboden in de kleutergymzaal van de school, of op de buitenspeelplaats.

De kinderen van de groepen drie tot en met acht krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs in de grote gymzalen. Bij goed weer wordt ook wel van het kunstgrasveld tegenover de school gebruikgemaakt. 

Voor alle kinderen is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht.

Sportdag

Eén keer per jaar wordt er voor de groepen drie tot en met acht een sportdag georganiseerd. Ook doet de school mee aan een regionaal voetbaltoernooi.