Beeldende vorming

Leren hoe je je creativiteit kan vormgeven

Ons gebouw beschikt over een apart lokaal voor handvaardigheid. Hier kunnen de kinderen zich naar hartenlust bezighouden met werkstukken binnen het  vakgebied beeldende vorming. Uitgangspunt is dat kinderen met zoveel mogelijk verschillende beeldaspecten (ruimte, kleur, vorm, textuur en compositie) in aanraking komen. Ook leren ze werken met diverse technieken en materialen.

Er is bij tekenen en handvaardigheid sprake van een doorgaande ontwikkeling op het gebied van creativiteit, verzorging en afwerking.