Basisondersteuning en extra ondersteuning

Onze school voldoet aan de eisen van de basisondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel wordt voor ouders, leerlingen en andere betrokkenen helder welke begeleidingsmogelijkheden onze school biedt.

Extra ondersteuning

Naast het begrip basisondersteuning kennen we ook het begrip extra ondersteuning. Als de school in aanmerking wil komen voor deze extra hulp van buitenaf, dient er een ondersteuningstoewijzingsroute te worden gevolgd. Bij extra ondersteuning blijft de leerling vallen onder de verantwoordelijkheid van de school.

De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen die tegemoetkomen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van een kind. Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen zijn door de school een Groeidocument en een Ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.