Nieuws en kalender

Nieuwsbrief

Elk gezin ontvangt bijna wekelijkse onze digitale nieuwsbrief via het ouderportaal.  De nieuwsbrief vormt een belangrijke aanvulling op de inhoud van deze schoolgids. Datums van allerlei activiteiten zullen vroegtijdig via de nieuwsbrief aan ouders bekend worden gemaakt. 

Groepsnieuws

De leraar/ lerares van elke groep houdt de ouders van zijn/haar groep frequent op de hoogte via het ouderportaal. 

 Termijnkalender

Op deze kalender staan per maand de belangrijkste activiteiten overzichtelijk weergegeven. De termijnkalender wordt één keer per half jaar aan de leerlingen meegegeven, en gepubliceerd in het ouderportaal.

 Website

Belangrijke informatie voor iedereen die bij onze school betrokken is, is te vinden op onze website, www.obsdezilverenmaan.nl

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.